maxlava.jpg
Vrijdag 26 november hebben we onze najaars-ALV gehouden. Het was een goede bijeenkomst. Jammer dat er niet meer leden aanwezig waren. Het is toch hèt moment om ideeën met elkaar te bespreken om het bij OSSA nog leuker en beter te maken. En ... hoe meer leden hoe meer we elkaar kunnen versterken.
 
Graag extra aandacht voor het jaarplan van de accommodatiecommissie in de bijgevoegde verbeterde versie van de jaarplannen 2022. Hierin is nu wèl het verslag opgenomen over de voortgang van onze nieuwbouwplannen vanaf 2019 tot nu en zijn o.a. de jaarplannen van kleding en kantine aangepast.
 
Schroom niet om vragen te stellen over deze documenten of om verbetervoorstellen te doen aan bestuur of commissieleden.