jaamhol.jpg

Vandaag zijn onze leden Siebo Brinkerink en Nel Douwstra benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Namens het gehele bestuur feliciteren wij Nel en Siebo met deze koninklijke onderscheiding. 

Deze onderscheiding is verkregen vanwege de jarenlange inzet voor meerdere verenigingen. Wat die inzet is geweest hebben wij onderstaand kort samengevat.

Siebo heeft naast zijn inzet voor OSSA, zich vele jaren ingezet als voorzitter van de Kunstkerk Heerhugowaard. Pas vorig jaar is hij daar mee gestopt. Bij OSSA onderscheidt Siebo zich al meer dan 20 jaar als actief vrijwilliger binnen onze roeivereniging. Zijn enthousiasme,  deskundigheid en vooral geduld op velerlei gebieden worden zeer gewaardeerd.

Al snel nadat hij lid was, werd hij lid van de onderhoudsploeg voor de gebouwen en de boten. Na de grote brand van 2003 heeft hij veel inspirerend werk verzet voor o.a. de direct benodigde  noodvoorzieningen. Daarna was hij bezig met de verschillende nieuwbouwplannen. De eerste al in 2006. Deze werd door de gemeente op het laatste moment afgekeurd. Daarna is met vernieuwde inzet de nieuwe botenloods in 2012 gerealiseerd. En ook nu weer: vanaf de eerste schetsideeën in 2017 is Siebo de voorzitter van de commissie nieuwbouw en behoudt hij het enthousiasme om partijen bij elkaar te brengen, met het doel voor ogen om spoedig met de bouw van onze nieuwe kantine op dijkhoogte te beginnen.

Ook is Siebo na de bestuurscrisis in 2013 enkele jaren voorzitter geweest. Hierna heeft hij zich middels een aantal cursussen en interne opleidingen gemanifesteerd als een zeer gewaardeerde trainer/coach op het onderdeel van het boordroeien. Dit betekent feitelijk dat hij wekelijks langs de kant, op de fiets of in de boot met de cursisten aan de slag gaat, om dit technisch ingewikkelde deel onder de knie te krijgen.

Nel heeft zich vele jaren lang ingezet voor de kantine van de korfbalvereniging Apollo, waar haar kinderen sportten. Daarvoor was zij jarenlang penningmeester van de EHBO, zat in de ouderraad van de basisschool en was medewerker bibliotheek op het voortgezet onderwijs.

In 1990 werd Nel lid van OSSA omdat Hans roeien zo leuk vond. Vanwege een blessure heeft Nel slechts een paar jaar kunnen roeien. Daarna manifesteerde zij zich als sluwe stuurvrouw en leverde zo een belangrijke bijdrage aan gewonnen wedstrijden.

Vanaf het moment dat roeien niet meer ging en ook zoon Edwin bij OSSA was gaan roeien, is Nel de kantine van OSSA gaan beheren. Samen met Hans. Nel heeft zo ruim 25 jaar de verantwoordelijkheid gedragen voor het gehele kantinegebeuren bij OSSA. Dat betekent elke zaterdagochtend en elke zondagochtend, bijna 52 weken per jaar en in de zomerperiode ook op de woensdagavond, aanwezig zijn voor de leden. Om koffie/thee te zetten, drankjes in te schenken, af te rekenen en altijd maar weer te zorgen dat de bar en de keuken netjes, schoon en opgeruimd zijn. Met haar inzet heeft Nel een belangrijke positieve bijdrage geleverd aan de goede sfeer bij OSSA, en was zij een kloppend hart van en voor onze vereniging.

Het bestuur RV OSSA.