ermtrai.jpg
Houd 1,5 meter afstand!
 
Hierbij vragen wij jullie nogmaals de medewerking om op het OSSA terrein en in de gebouwen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Hoe lastig dat ook is. Neem je verantwoording voor je eigen maar ook vooral voor de ander zijn gezondheid. 
 
De laatste tijd signaleren wij, met name tijdens het koffiedrinken na het clubuur, dat het gezellig druk is in de sociëteit. Iedereen kruipt al snel bij elkaar en daarbij wordt de 1,5 meter afstand vergeten. Het bestuur heeft aanpassingen gedaan in de sociëteit, zodat jullie erop worden geattendeerd om afstand te houden. En spreek elkaar er ook op aan als het niet gebeurt.
 
Het bestuur vindt het fijn dat iedereen weer kan roeien en hier ook dankbaar gebruik van maakt. Laten we de RIVM richtlijnen daarbij niet uit het oog verliezen. Met elkaar voor elkaar. Samen staan we sterk!
 
Het bestuur