binanvlaer.jpg

Het afgelopen jaar hebben we als vlootcommissie geregeld schade moeten constateren, die niet aan ons gemeld was.

De reden hiervan kan heel divers zijn:

 • onbekendheid met de gang van zaken
 • nieuwe leden kennen de procedure nog niet
 • gène voor de opgelopen schade, terwijl dit elk lid kan overkomen, zeker de ervaren roeiers…..
 • men ziet schade aan een boot en denkt, dat dit al gemeld is
 • slijtage aan de boot kan ook gemeld worden
 • angst voor financiele gevolgen

Wat dit laatste betreft, is er de afspraak, dat leden niet voor de eventuele financiële gevolgen aansprakelijk zijn. Wel kan er in een voorkomend geval gevraagd worden om gebruik te maken van een afgesloten WA-verzekering particulier, waarbij het eventuele eigen risico voor rekening van de vereniging is.

Om even een idee te geven over de waarde van onze prachtige vloot, hier de prijzen van enkele boten :

 • Een paar riemen kost      600 euro
 • Een skiff kost rond de   6000 euro
 • 2x.                           10.000 euro
 • C4.                          18.000 euro

 De procedure van schademelding is eigenlijk heel simpel en gaat als volgt:

Je logt in op het grafische scherm in de botenloods op het Afschrijfprogramma My Fleet. Als je in My Fleet bent ingelogd, zie je bovenin een balkje met een kopje “schade”, dit klik je aan en vervolgens druk je op “melden” : in het veld , dat nu verschijnt kan je de schade vermelden.

Voor alle duidelijkheid: naast schade, al of niet zelf veroorzaakt, kun je ook slijtage melden van wieltjes, slidings etc.

Als je de schade gemeld hebt wordt dit aan de leden van de Vlootcommissie per email doorgegeven en gaan wij aan de slag. In principe zijn wij  elke woensdagmorgen in de werkplaats bezig om de boten in optimale conditie te brengen en te houden.

Schade voorkomen. Het is heel goed mogelijk om schade te voorkomen.

De wind kan een flinke boosdoener zijn als schade veroorzaker. De afgelopen jaren zijn er diverse boten, vooral skiffs, uit de schragen geblazen als de skiffeur even naar binnen liep om een handdoek te pakken!

Tip:

 • Leg je skiff op zijn kop, maar laat hem zeker niet alleen buiten liggen vanaf windkracht 3.
 • Zet bij meer wind de skiff in de schragen in de loods en breng de boot direct naar het vlot.
 • Voor alle duidelijkheid: het is al jaren afgesproken en beleid bij Ossa, dat iedere skiff met zijn tweeën in- en uitgebracht dient te worden!

Een volgend belangrijk punt om schade te voorkomen is een juiste manier van omriggeren.

Marathonroeiers en wedstrijdroeiers, die met de boten op stap gaan hebben nogal eens de neiging om de moeren bij het opriggeren muurvast aan te draaien, waarbij de bout soms door het spant heen wordt getrokken! Gebruik hierbij in het vervolg alleen een dopsleutel, waarbij “vast vast is”.

De nieuwere  aluminium  backwingriggers vragen om een nog zorgvuldiger behandeling; de juiste montage van bouten, veerringetjes en moertjes is hierbij essentieel!

Tot slot, het schoonmaken van de boten en zeker ook het verwijderen van het slijpsel van de slidings en de wieltjes zorgen er voor, dat het bankje goed blijft lopen en wij geen onnodige klachten krijgen over zogenaamde vierkante wielen.

Want ja, door de boot  blinkend schoon op te bergen, zal de volgende roeier er met evenveel zorg mee omgaan, wat de kans op schade zeker zal verkleinen!

De Vlootcommissie.