Het kan waarschijnlijk niet vaak genoeg herhaald worden, maar zorg ervoor dat je veilig het water opgaat.

Zichtbaarheid is hierbij van groot belang. 

Afgelopen weekend werd er bij de koffie ook weer over gesproken, dat er niet goed zichtbare roeiboten op het water waren (zowel van ons als van de Alkmaarse). Laten we elkaar er op leren wijzen en blijven wijzen, is eigenlijk de boodschap. En: we hebben goed zichtbare kleding. 

Per 1 november 2022 heeft de KNRB hierover ook richtlijnen over vastgesteld, die al eerder via de nieuwsbrief zijn gedeeld (richtlijn zichtbaarheid), die we als roeivereniging in acht dienen te nemen.