D.d. 17 oktober 2023 hebben we van de gemeente de OMGEVINGSVERGUNNING ontvangen. We kunnen gaan bouwen: EINDELIJK. Eind oktober komt het bouwteam bijeen om de laatste details te bespreken, waarna het bestuur de opdracht zal ondertekenen met de aannemer. De planning is dat de palen voor de kerst de grond in zullen gaan. De bouwtijd is ongeveer 4
maanden. Daarna moet de afwerking worden gedaan.

Voor verdere informatie zie de bijlage verstuurd met de nieuwsbrief van 26 oktober.