Beste Ossa-leden,
 
Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 november om 20:00u in het clubhuis van Ossa.
 
Bij deze uitnodiging treffen jullie, naast de agenda en de notulen van de voorjaarsnota ALV, ook een document met gewijzigde statuten.
Voor het vaststellen van deze wijziging is nodig dat minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is bij de stemming. Halen we dit niet is een nieuwe ALV nodig. We willen dit natuurlijk voorkomen!
Dus jullie aanwezigheid is zeer gewenst. Kan je niet aanwezig zijn is het mogelijk een ander lid dat wel aanwezig is te machtigen of middels een mail het bestuur een volmacht te geven.  We hebben hier een uitleg over bijgevoegd.  
 
Maar we hebben ook te vieren dat de nieuwbouw van start gaat. Op de ALV willen we hier met elkaar het glas voor heffen. Nog een reden om naar de ALV te komen om dit voor Ossa historische moment met elkaar te vieren.
 
We zien uit naar de ALV en hopen op een grote opkomst.
 
Namens het bestuur
 
Aldert Fens
Secretaris.