Zet alvast in je agenda op vrijdagavond 24 november zal de Ossa najaars ALV plaatsvinden.

Bijgevoegd bij de nieuwsbrief van 26 oktober (week 43) vind je de notulen van de ALV die plaatsvond in het voorjaar.